Milieu

Enveloprint Business Papers respecteert het milieu en streeft constant naar een duurzame bedrijfsvoering. Milieuaspecten zijn opgenomen in onze bedrijfsdoelstellingen en deze toetsen wij met behulp van diverse zorgsystemen en certificaten.

FSC® (Forest Stewardship Council)

Wist u dat 98% van onze papiercollectie FSC® gecertificeerd is? Nagenoeg al het hout dat gebruikt wordt voor de productie van ons papier is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. U kunt expliciet vragen om FSC®-gecertificeerd papier voor uw drukwerk, verpakkingen of andere papierproducten. Zo dragen we zorg voor de wereld om ons heen.

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Enveloprint Business Papers voldoet aan de REACH regelgeving. Het REACH-systeem registreert, evalueert en laat gecontroleerd chemische stoffen toe die binnen de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. Hiermee beheerst het systeem eventuele risico’s die chemische stoffen kunnen veroorzaken.

Duurzaam inkopen

Ook onze toeleveranciers beoordelen we op milieuaspecten. Dit gebeurt per productgroep op basis van vaste criteria. Door middel van audits worden wijzelf gecontroleerd op het juist toepassen van deze criteria. Zo bent u verzekerd van een eerlijk product in de gehele keten.

Energiezorg

Enveloprint Business Papers hecht veel waarde aan het minimaliseren van energieverbruik. Dit doen we op structurele en economisch verantwoorde wijze door deelname aan het MJA3. Deze meerjarenafspraak met de overheid zorgt ervoor dat er structurele aandacht is voor energie en wij doorlopend investeren in duurzame oplossingen.

Toekomst

Ook in de toekomst investeert Enveloprint Business Papers in innovatieve oplossingen die het milieu ten goede komen. Energie- en afvalreductie als ook het terugbrengen van de CO2 uitstoot, zijn onlosmakelijk verbonden aan onze bedrijfsvoering en visie.

De naam doet vermoeden dat we alleen in enveloppen doen maar niets is minder waar!

De naam doet vermoeden dat we alleen in enveloppen doen maar niets is minder waar!

Ondanks dat onze naam iets anders doet vermoeden doen wij veel meer dan enveloppen alleen.

Ed van Craaikamp
directeur

De naam doet vermoeden dat we alleen in enveloppen doen maar niets is minder waar!
Prettig concept met veel extra's

Prettig concept met veel extra's

Al ons drukwerk brengen we onder bij Enveloprint Business Papers. De lijnen zijn kort; we hebben onze eigen contactpersoon. Ze werken snel en afspraak is afspraak. Dat werkt heel prettig.

Medewerker VGZ
.

Prettig concept met veel extra's