Enveloprint kiest voor Duurzaamheid 2 mei

Enveloprint kiest voor Duurzaamheid

Enveloprint hecht veel waarde aan het minimaliseren van energieverbruik. Dit doen we op structurele en economisch verantwoorde wijze door deelname aan het MJA3. Deze meerjarenafspraak met de overheid zorgt ervoor dat er structurele aandacht is voor energie en wij doorlopend investeren in duurzame oplossingen.

Ten aanzien van ons wagenpark hebben we de afgelopen jaren bewust gekozen voor vervanging van de gebruikte voertuigen door zogenaamde hybride voertuigen. Deze hybride auto’s maken voor de aandrijving gebruik van zowel een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als een elektrische motor en kennen per saldo een veel lagere CO2 uitstoot dan auto’s met alleen een verbrandingsmotor.

Eind 2015 hebben we besloten nog een stap verder te gaan door een deel van de door ons gebruikte energie zelf op te gaan wekken. We hebben besloten om te investeren in de aanleg van zonnepanelen op het dak van ons logistiek centrum. Totaal bestaat de installatie uit 400 panelen die een geschatte jaaropbrengst hebben van 100.000 kW/h. Gemiddeld gebruikt een gezin 3.500 kW/hj per jaar dus de installatie zou ca. 30 huishoudens kunnen voorzien in hun energiebehoefte. De duurzaam opgewekte energie zullen we grotendeels gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering, slechts een gering deel zal teruggeleverd worden aan het openbare energienet. De aanleg is gestart en het gehele project zal naar verwachting eind maart opgeleverd kunnen worden.

Een logisch vervolg op de investering in een hybride wagenpark en zelf opgewekte energie is het plaatsen van laadpalen op het terrein van Enveloprint. De zelf opgewekte energie wordt dan gebruikt voor het eigen wagenpark, maar kan ook ter beschikking gesteld worden aan derden. We oriënteren ons momenteel op de mogelijkheden.

Enveloprint voegt de daad bij het woord en streeft niet alleen naar verduurzaming van de samenleving, maar draagt ook daadwerkelijk bij.

Prettig concept met veel extra's

Prettig concept met veel extra's

Al ons drukwerk brengen we onder bij Enveloprint Business Papers. De lijnen zijn kort; we hebben onze eigen contactpersoon. Ze werken snel en afspraak is afspraak. Dat werkt heel prettig.

Medewerker VGZ
.

Prettig concept met veel extra's
De naam doet vermoeden dat we alleen in enveloppen doen maar niets is minder waar!

De naam doet vermoeden dat we alleen in enveloppen doen maar niets is minder waar!

Ondanks dat onze naam iets anders doet vermoeden doen wij veel meer dan enveloppen alleen.

Ed van Craaikamp
directeur

De naam doet vermoeden dat we alleen in enveloppen doen maar niets is minder waar!